• Birthday.se
 • Familjebilder.se
 • Talogram.se
 • Presentakuten.se
Talogram.se
Meny
Logga in
Hur söker jag/vi efter Talogram?
Du/ni (i fortsättningen enbart ”du”) söker efter Talogram i följande ordning:
 • Först väljer du i vilket sammanhang Talogrammet ska skickas. Är du arbetskamrat med den/de som ska gratuleras? Eller handlar det om privatlivet. Notera att om det är jobb-relaterat så kan du dessutom välja mellan olika slags arbetsplatser – privat, offentlig eller intresseorganisation.
 • Sedan väljer du vilket slags Talogram (Talogram-typ) du vill skicka. Allteftersom Birthdays Talogram-generator växer, så kommer valen att bli fler och fler. När Talogram-generatorn lanseras i dec 2008 finns från början dock enbart Födelsedagstalogram.
 • Sedan du valt typ av Talogram så väljer du undertyp i nästa rullgardinsmeny. Inom exempelvis Födelsedagstalogram skiljer vi på 30-, 40-, 50-, 60-, 70- och 80-årstalogram. Därutöver kan du välja ett generellt Födelsedagstalogram för dem som inte fyller jämnt. Notera att i den senare kategorin ligger inriktningen i ålder på 35 till 55 år.
 • Nu är det dags att välja avsändare av talet. De flesta Talogrammen är oberoende av vem avsändaren är. Det är den största gruppen Talogram - det är sällan som avsändaren formar Talogrammets utformning.
 • Därefter väljer du mottagare av ditt Talogram. Du väljer exempelvis mellan man, kvinna, par, etc. För vissa Talogram finns också andra beteckningar. Notera att detta val är mycket viktigt. Du får nämligen alltid rätt genusform i ditt Talogram (hon, han, hans, henne, etc) om du gjort valet på rätt sätt.
 • När ovanstående val är gjorda kommer det kanske viktigaste: Valet av egenskap som ska styra Talogrammet. Du väljer helt enkelt en egenskap från rullgardinsmenyn där "dominerande egenskap" efterfrågas. Notera att du kan backa tillbaka till egenskapsvalet om du vill se vad som finns att välja på under andra egenskaper.
 • Nu återstår bara att klicka på "Till resultat" så kommer du till en ny sida där du ser en kortfattad beskrivning av de Talogram som klassificerats under den valda egenskapen. Du väljer det Talogram som du tycker passar bäst in på mottagaren och som passar den givna situationen.
Resultat av min/vår sökning
När du har klickat på "Till resultat" så kommer du till en ny sida där du ser en kortfattad beskrivning av Talogrammen som klassificerats under den dominerande egenskap som du valt för det Talogram som du vill skicka iväg. Du väljer därefter, genom att klicka på "Välj detta Talogram" det Talogram som du tycker passar allra bäst in på mottagaren och som passar den givna situationen – dvs om du är arbetskamrat eller privat vän med mottagaren.

Sedan du betalat för Talogrammet kommer du in i en del där du lägger in dina egna variabler. Saker som mottagarens namn, födelsedatum, kanske några egenskaper och en rolig händelse, etcetera. Det finns i många fall gott om möjligheter att lägga in egna ord och variabler. Och när Talogrammet är klart kan du självklart redigera det så mycket du vill. Vilket också är vad vi rekommenderar.

Se det färdiga Talogrammet som Birthday skapat för dig som en guide eller mall där du har fått hjälp av Sveriges kanske skickligaste talskrivare.
Hur betalar jag för mitt/vårt Talogram?
När du har klickat på "Välj detta Talogram" så kommer du till betalningen av Talogrammet. Du laddar ditt talkonto hos Birthday genom att klicka på "Här laddar du mer pengar på ditt talkonto" och följer instruktionerna. Så snart du har skickat pengarna registreras betalningen hos Birthday. Det tar normalt någon sekund. OBS! Om det är första gången du köper ett Talogram så dubbleras, oavsett hur mycket eller lite du sätter in, automatiskt din/er inbetalning hos oss och sätts på in på ditt talkonto hos Birthday – ett talkonto som alltså ger dig/er möjlighet att plocka ut såväl tal som Talogram.

Du betalar för Talogrammet genom att klicka på knappen "Köp Talogrammet"
Varför måste jag/vi besvara frågor?
När du har kommit till bearbetningen av ditt Talogram behöver vi svar på några frågor för att Talogrammet ska bli så bra och behovsanpassat som möjligt. Vi vill helt enkelt ge dig en så komplett tjänst som möjligt.

Sammanfattningsvis kan man säga att det är dina svar på våra frågor som gör att Talogrammet kan kännas för mottagaren som att det är just du som har skrivit det.
Att välja delar till ditt Talogram
Det finns flera finesser i Birthdays Talogram-generator. En av dessa är att du kan variera texten i varje del av Talogrammet - utan att sammanhanget eller betydelsen går förlorad. Du kan helt enkelt välja en formulering som kanske passar just dig. Och du kanske föredrar en lite kortare text före en längre – du kan nämligen hela tiden se hur långt Talogrammet blir beroende på ditt textval.

Notera att alla (!) Talogram i Birthdays Talogram-generator har minst två alternativ för alla textdelar.
Att redigera, skriva ut och spara ditt Talogram
När Talogrammet är klart kan - och bör – du redigera det. Precis som du gör i ett Word-dokument kan du gå in i det färdiga resultatet och ändra, ta bort och lägga till. Det är i redigera-läget som du gör Talogrammet till 100 procent ditt eget.

När du är klar/-a med ditt Talogram väljer du motiv som Talogrammet ska skrivas på – följ instruktionerna och välj mellan ramar, fotografier och teckningar/målningar. OBS! När du vill ha text med motiv gör du följande:
 • gör ditt Talogram klart i redigera-läget
 • välj ett motiv genom att klicka i radioknappen under bilden
 • klicka på ”Spara”-symbolen (en diskett)
 • spara ditt Talogram med text i ditt eget bibliotek (det har blivit en PDF)
 • skicka ditt Talogram med text via e-mail från din egen mejladress och bifoga PDF-bilden – eller skriv ut det på din egen skrivare och skicka via Posten (se nedan)
Notera att du också kan mejla ditt färdiga Talogram till mottagaren (men då utan bildmotiv). Du kan också (fr o m mitten av januari 2009) skicka det som ett kort via Posten – portot ingår i kostnaden för Talogrammet. Följ då instruktionerna för detta. Glöm inte att ange vilket datum du vill att Talogrammet ska skickas till mottagaren.

Spara-, mejla-, posta- och skriv-ut-knapparna finner du ovanför redigera-fältet.